הזוכים בהגרלות

 

סיכומים בחזרות

קליין מ"מ – 40 ₪ בקה"ת

קאנטור ליב'ל – 54 ₪ בקה"ת

אלפרוביץ לוי - חבינגו

 

זוכים תוכניות

חדד מ"מ – קער א וולט

בועז בערי – פתור וזכור

 

זוכים משחק ראשון

עמאר מענדי – פתור וזכור

גרוס שניאור - חבינגו

 

זוכים משחק שני

דערן שניאור - אונו מי יודע

מונשיין מוטי - קער א וועלט

 

זוכים משחק שלישי

שטראקס אברימי – משחק זיכרון

פישר יעקב – רבעיות המבצעים

 

השתתפות קבועה

קוט יוסי, קער א וועלט

קסלמן שלום בער - חבינגו

ריבקין מענדי – אונו מי יודע

גליצנשטיין אלחנן – רבעיות המבצעים

לע"נ השליח הרה"ח בנימין ע"ה וולף

אנו רוצים
משיח עכשיו!