משוב

שאלון קצר לחייל ולהורים על פעילות הקיץ לילדי השלוחים

לע"נ השליח הרה"ח בנימין ע"ה וולף

אנו רוצים
משיח עכשיו!